Pages

Wednesday, May 23, 2012

Förtydligande om Mangafallet

Jag vill förtydliga min åsikt om Mangafallet.

Jag anser alltså inte att Mangamannen borde ha dömts för innehav av tecknad barnpornografi, eftersom jag är emot den lagen. Jag anser däremot att detta innehav borde ha lett till att han omedelbart förlorade all umgängesrätt med barnet - och möjligheten att någonsin få vårdnaden!

Det betyder inte MED NÖDVÄNDIGHET att alla som någonsin innehaft barnporr alltid under alla omständigheter för all framtid ska förlora vårdnaden om sina barn, om de har några. Men om det har förekommit berättelser om övergrepp eller även mer allmänt om det finns välgrundade misstankar om att de inte är lämpliga föräldrar bör det normalt sett bli så. I synnerhet om det finns en vårdnadstvist och det alltså finns ett omedelbart tillgängligt alternativ....

På så sätt kan existensen av barnpornografi användas på det enda sätt det bör användas - för att skydda barn.

No comments:

Post a Comment