Pages

Sunday, May 26, 2013

"Vilka är PAS-förespråkarna?"

Nu har tredje delen av My Vingrens artikelserie "Papparättsrörelsen för dummies" kommit.

Den heter alltså "Vilka är PAS-förespråkarna?". Den är mycket läsvärd.

De två tidigare delarna,  "Vsd är PAS?" och "PAS i praktiken",  kan läsas här och här.