Pages

Thursday, April 24, 2014

VoF förnekar sig inte

Det finns inget vetenskapligt konsensus om att bortträngning som mekanism inte existerar. Tvärtom pågår det en livlig debatt om frågan bland forskare över hela världen. Trots detta har Vetenskap och Folkbildning (VoF) protesterat mot Feministiskt Forum för att de tillåter en programpunkt med titeln "Kampanjen mot bortträngda minnen - ett hot mot kvinmors och barns hälsa".

Om det inte finns en debatt kan det vare sig finnas "vetenskap" eller "folkbildning". Men för pseudoskeptikerna i VoF ska tydligen endast en åsikt få föras fram i kontroversiella frågor. Nämligen deras egen.

Att kalla detta för pinsamt är bara förnamnet.

2 comments:

  1. Det pågår en livlig debatt precis som det kan sägas pågå en livlig debatt om vaccin är bra eller inte

    ReplyDelete
  2. Den stora skillnaden är att vaccineringsmotståndet i stort sett helt och hållet är utomvetenskapligt/pseudovetenskapligt medan stödet för existensen av bortträngning är en del av en inomvetenskaplig debatt.

    ReplyDelete