Pages

Monday, November 12, 2012

Barnets bästa har blivit det motsatta

"Många barn tvingas till umgänge eller boende hos en förälder de inte vill träffa. Det är till oss de ringer, chattar och mejlar. De berättar om övergrepp, rädsla, våld och om en socialtjänst som inte lyssnar på dem, skriver My Vingren på Stockholms Tjejjour."

Detta är ingressen till en oerhört angelägen debattartikel i Svenska Dagbladet. Vingren beskriver hur barn tvingas umgås med förövare och hur de mammor som försöker förhindra detta riskerar att helt förlora vårdnaden. Hon tar också upp den pseudovetenkapliga "diagnosen" PAS och hur en av dess  främsta funktioner  är att legitimera att barn utlämnas till incestförövare.

Läs den!

No comments:

Post a Comment